<div align="center"> <h1>Forum harcerzy zza granicy</h1> <h3>Forum harcerzy zza granicy</h3> <p>harcerstwo, polonia, skauci, scout, scouting, ZHP, ZHPpgK, za granica, obczyzna, harcerze, polacy, europa, ameryka, afryka, australia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://cw.ph-berlin.de/hpg/index.php" rel="nofollow">cw.ph-berlin.de/hpg/index.php</a></p> </div>